Şubat, 2011 için arşiv

İşlemciya da MİB (Merkezi İşlem Birimi)
, bilgisayarın beynidiyebileceğimiz en önemli parçasıdır. Bilgisayarın gerçekleştirdiği işlemlere temel oluşturan hesaplamalarıyapan parçadır. İşlemcinin hızını hertz’i belirler.Hertz(kısaca Hz) 1 saniyedeki işlem sayısıdır
1000 Hertz = 1 kilohertz’dir. (Kilohertz = KHz)
1000 KHz = 1 megahertz’dir. (Megahertz = MHz)
1000 MHz = 1 GigaHertz’ dir (GigaHertz = GHz)
Günümüz bilgisayarı için iki İşlemci markası vardır. Bunlar İNTEL ve AMD firmalarıdır.
2. Ana Bellek (RAM – Random Access Memory- Rasgele Erişimli Bellek)
Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. MİB’ de işlemler yapılırkenana bellekte saklanan veriler kullanılır ve işlenen veriler (bilgi) RAM bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde anabellekteki veriler kaybolur.
Birimi Bayt (B)’dır.Veri Birimi BYTE’ dır.Bir Byte 8 bittir.
1 Bit 0 ya da 1’den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur.
1 BYTE 1 karakter’dir.1024 BYTE = 1 KiloByte’dır.
(KiloByte = KB)1024 KB = 1 MegaByte’dır.
(MegaByte = MB)1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)
3. Veriyolları
Bilgisayar yapısında, veri yolu, bilgisayarın içindeki parçalar arasında ya da bilgisayarlar arasında verileritransfer eden bir alt sistemdir.Ana kart üzerindeki bilgisayar bileşenlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını sağlarlar. Bir veri yolunun kapasitesi çok önemlidir;çünkü, bir seferde ne kadar verinin gönderilebileceği buna bağlıdır. Mesela 16 bitlik bir veri yolu aynı anda 16 bit veri aktarırken; 32bitlik bir veri yolu aynı anda 32 bit veri aktarır. Her veri yolunun Mhz cinsinde frekans (Saat Hızı) değeri vardır. frekansı yüksek olanveri yolu daha hızlı veri akışı sağlayarak programların daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

Sevgili Peygamberimiz (sas) in dünyaya teşrif ettikleri [20 Nisan 571, Pazartesi] Rabiülevvel ayının 12. gecesidir ki buna Mevlidi Nebi [Kutlu Doğum] denir. Kâinat ve beşeriyetin yüzyıllardır yolunu gözlediği o Peygamberler Peygamberinin doğum günüdür bugün.

Hz. İbrahimin duası, Hz. İsânın müjdesi ve dedesi Abdülmuttalip ve annesi Âminenin rüyasıdır. Fil vakası onu haber verdi. Doğduğu gece irhasât denilen bir takım olağanüstü hâdiseler cereyan etti.

Dünyanın doğusunu ve batısını aydınlatan bir nur görüldü. Sâve Gölünün suları bir anda çekiliverdi. Ateşe tapanların bin yıldır aralıksız yanmakta olan ateşleri hiç sebepsiz sönüverdi.

Asırlardır kupkuru olan Semâve Vadisi, seller altında kaldı. Gökyüzünden onlarca yıldız kaydı. Kisrânın saraylarından ondört burc kendiliğinden yıkıldı. Kâbedeki putların pek çoğu baş aşağı devrildi.

Şeytân, ölesiye çığlık kopardı. Daha ne gizemli olaylar iç içe ve peş peşe yaşandı. Nasıl yaşanmasındı ki Kâinatın Efendisi, İnsanlığın İftihar Tablosu Hz. Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa (sas) dünyaya teşrif ediyorlardı. Bütün varlık Onu ayakta karşılamıştı. (devamını oku…)